dijous, 12 d’abril del 2012

Sortida nocturna d'amfibis

La nit del 10/4/12 es va realitzar una nova sortida per observar amfibis a una zona propera al riu Mogent, al terme municipal de La Roca del Vallès. Es van detectar quatre espècies diferents; granota verda (Pelophylax perezi), tòtil (Alytes obstetricans), gripau corredor (Bufo calamita) i granoteta de punts (Pelodytes punctatus). L’espècie de la que es va detectar més individus va ser el tòtil (mínim de 43 exemplars) i la menys abundant la granoteta de punts amb només un exemplar detectat. També es van detectar diferents postes de gripau corredor i abundants capgrossos (Arianna Campanales i Javi Mendoza).


Granota verda (Pelophylax perezi) (Fotografia: Javi Mendoza)

Gripau corredor (Bufo calamita) (Fotografia: Javi Mendoza)

Postes de gripau corredor (Fotografia: Javi Mendoza)

Tòtil (Alytes obstetricans) (Fotografia: Javi Mendoza)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada