dissabte, 19 de novembre del 2011

Mortalitat d'amfibis a l'embassament de Vallforners

Aquests darrers dies de pluges s’han trobat força individus de salamandres (Salamandra salamandra) i gripaus comuns (Bufo bufo) atropellats al voltant de la pista de l’embassament de Vallforners i altres camins propers (dins del Parc Natural del Montseny). Últimament, el nombre de vehicles que pugen per les pistes ha augmentat considerablement i comença a afectar entre d’altres a la fauna.

L' ailant colonitza el Mogent

L’ailant (Ailanthus altissima) esta colonitzant certes zones de la riba del riu Mogent, en especial a les zones del pla de Can Font i a la zona de la Parellada (ambdues localitats de la Roca del Vallès). Es tracta d’una espècie al·lòctona procedent de la Xina i Taiwan.

Grup d'ailants al Pla de Can Font (Javi Mendoza)