dimecres, 11 de maig del 2011

Desastres al Mogent (IV)

Els abocaments de runes i terres al Pla de Can Font, al costat del Sargar, a la Roca del Vallès encara continuen. No paren de passar camions per les pistes a part de la maquina que treballa anivellant els abocaments.
Vista general de la muntanya de runes i la màquina treballant a les llacunes properes al Sargar (La Roca del Vallès)

A més, a la part del riu Mogent a Vilanova del Vallès, concretament a la zona del Pla del Mot, tot i el cartell que indica que el Mogent és part de la xarxa natura 2000, s’estan realitzant unes obres dins del mateix curs d’aigua amb maquinaria pesada. A més, per condicionar l’accés a les màquines s’ha eliminat tota la vegetació d’un tram del riu amb el que això comporta a l’època de nidificació de moltes espècies d’ocells.

Cartell Xarxa Natura 2000 al riu Mogent (Vilanova del Vallès)

Obres al propi curs del riu al tram del Pla del Mot (11/5/11)

També, concretament al tram final de riu, que arriba fins al pont de la carretera Granollers – El Masnou a Vilanova del Vallès, es permet la pastura d’un ramat d’ovelles i cabres que eliminen la vegetació natural de ribera i a més, es tracta del tram més desforestat del riu, amb pràcticament absència d’arbres i presència residual de canyís i boga, això si, presència absoluta de canya (espècie introduïda).

Ramat d'ovelles i cabres al Pla del Mot

dilluns, 2 de maig del 2011

Primeres observacions prenupcials 2011 (III) Ocells

- Guatlla (Coturnix coturnix): mascle cantant als camps del Torrent del Pla a Cardedeu (Javi Mendoza). Citació tardana
- Falcó de la reina (Falco eleonorae): un exemplar el 3/5/11 a Vallromanes (Xavi Larruy)
- Enganyapastors (Caprimulgus europaeus): un exemplar el 13/5/11 al Torrent del Foguerar a Les Franqueses del Vallès (Javi Mendoza). Citació tardana
- Siboc (Caprimulgus ruficollis): un exemplar el 2/5/11 a la Serra de Ca l'Estraguès a Cardedeu (Javi Mendoza)
- Falciot pàl·lid (Apus pallidus): un exemplar a la zona de l'antic abocador de Cardedeu el 19/5/11, primera observació per la conca del Mogent i per Cardedeu (Javi Mendoza)
- Tallareta vulgar (Sylvia communis): un exemplar el 7/5/11 a Sta. Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) (Toni Alonso). Citació tardana
- Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta): un mascle el 3/5/11 a la baga de Can Carbonell a Les Franqueses del Vallès (Javi Mendoza)
- Papamosques gris (Muscicapa striata): un exemplar el 1/5/11 a Vilanova del Vallès (Oscar Bargalló)

Observacions destacades abril 2011

OCELLS
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): primers pollets a una bassa de reg del Rieral - Cardedeu el 10/4/11 (Javi Mendoza)
- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): primera observació prenupcial de dos exemplars en vol per l'escola Dolors Granés - Cardedeu la nit del 17/4/11 (Javi Mendoza). A partir d'aquesta data, diverses observacions a l'entorn del riu Mogent (Javi Mendoza)
- Milà negre (Milvus migrans): un exemplar a la Serra de Can Sabater - Cardedeu - Les Franqueses del Vallès el dia 11/4/11 (Javi Mendoza)
- Falcó mostatxut (Falco subbuteo):un exemplar al Pla de la Calma el 21/4/11 (Oriol Lapiedra)
- Cames llargues (Himantopus himantopus): grup de 9 individus al Golf de Vilalba el 24/4/11 (Javi Mendoza)
- Torlit (Burhinus oedicnemus): un exemplar en migració nocturna escoltat a Les Tres Puntes - La Roca del Vallès el 10/4/11 (Andrés García i Javi Mendoza)
- Valona (Tringa glareola): màxim de tres exemplars el 2/4/11 al Pla de les Hortes (Carles Llebaria)
- Fumarell negre (Chlidonias niger): 1 exemplar al Pla del Molí - Riu Mogent el 22/4/11 - 3ra citació pel Vallès Oriental (Javi Mendoza)
- Tórtora (Streptopelia turtur): primera observació prenupcial de 2 individus al Pla del Molí - Riu Mogent el 22/4/11 (Javi Mendoza)
- Cucut reial (Clamator glandarius): continuen els dos exemplars el 1/4/11 a les Pinedes - Cardedeu (Javi Mendoza)
- Mussol banyut (Asio otus): primers polls nascuts (Javi Mendoza)
- Abellerol (Merops apiaster): primera observació prenupcial estol en migració al Pla de Can Font - La Roca del Vallès el 10/4/11 (Javi Mendoza)
- Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla): primera observació prenupcial de mínim dos exemplars el 19/4/11 a Les Tres Puntes - La Roca del Vallès (Javi Mendoza), s'observen alguns dies més a la mateixa localitat
- Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica): primera observació prenupcial de dos exemplars el 12/4/11 al Pla de Can Morató - Cardedeu (Javi Mendoza)
- Trobat (Anthus campestris): dos individus a les Tres Puntes (la Roca del Vallès) i un exemplar al Pla Marcell (Cardedeu) el 24/4/11 (Javi Mendoza)
- Còlit gris (Oenanthe oenanthe): un mascle a les Tres Puntes (La Roca del Vallès) el 23/4/11 (Javi Mendoza), primera observació molt tardana
- Bitxac rogenc (Saxicola rubetra): 3 exemplars a les Valls - La Roca del Vallès i 4 exemplars al Pla Marcell - Cardedeu el 21/4/11 (Javi Mendoza)
- Merla roquera (Monticola saxatilis): un exemplar al Pla de la Calma el 21/4/11 (Oriol Lapiedra)
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans): un exemplar al Pla de Can Font (Vilanova del Vallès) el 24/4/11 (Javi Mendoza), primera observació molt tardana.
- Boscaler pintat gros (Locustella naevia): un exemplar al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) el 24/4/11 (Javi Mendoza)
- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus): 1 exemplar al riu Mogent - Pla del Molí el 21/4/11 (Javi Mendoza)
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): 2 individus al riu Mogent - Pla de Can Font - La Roca del Vallès el 17/4/11 (Javi Mendoza), primera observació molt tardana
- Oriol (Oriolus oriolus): mascle i femella al Torrent de Sant Hilari - Cardedeu el 18/4/11 (Javi Mendoza)
- Hortolà (Emberiza hortulana): un mascle al Pla Marcell (Cardedeu) el 24/4/11 (Javi Mendoza)

MAMÍFERS
- Guineu (Vulpes vulpes): un exemplar a les Tres Puntes (La Roca del Vallès) observada el 11/4/11 (Javi Mendoza)


AMFIBIS
Força activitat de granota verda Pelophylax perezi, tótil Alytes obstetricans i gripau corredor Epidalea calamita (cants i postes)

RÈPTILS
Freqüents observacions de tortuga de Florida (Trachemys scripta) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa)