dimarts, 21 de febrer del 2012

Segona observació d'agró blanc per la conca del Mogent!

Ahir, 20/2/12, es va observar un exemplar d’agró blanc (Casmerodius albus) a la zona del Pla de Can Font (La Roca del Vallès). És una espècie amb algunes observacions a altres cursos fluvials de la comarca (riu Congost, Besòs i Tordera) però amb només dues observacions per la conca del Mogent (Javi Mendoza).

diumenge, 12 de febrer del 2012

Obres gasoducte Martorelles - Figueres

Ja han començat les obres del gasoducte Martorelles – Figueres. El recorregut del gasoducte afecta a diferents municipis de la conca del Mogent (Les Franqueses del Vallès; 6513 m, Cardedeu; 2391 m, Sant Antoni de Vilamajor; 5057 m, Llinars del Vallès; 2272 m).
L’ocupació de les màquines que realitzaran les feines pel soterrament de la canonada i els materials necessaris segons el document de síntesi ambiental del projecte, es preveu que sigui de 29 metres d’amplada, amb els conseqüents moviments de terres i eliminació de vegetació.
En concret, a nivell local, aquestes obres que es preveu que durin fins ben entrada la primavera afectaran a diferents colònies de cria d’abellerol (Merops apiaster), zones de reproducció de diferents espècies de rapinyaires com per exemple al mussol banyut (Asio otus), i d’altres espècies com l’enganyapastors (Caprimulgus caprimulgus) i el siboc (Caprimulgus ruficollis) i a diferents espècies d’amfibis.
A més, l’eliminació de la vegetació ha comportat la desaparició d’una zona de prats i matollar on es podien observar diferents espècies d’orquídies i l’estassada d’una part del bosc de ribera de la riera de Vallforners.
En principi, l’informe recull les mesures correctores i de recuperació de la zona afectada però una vegada finalitzin les obres veurem en que queda tot plegat.

A continuació es mostren diferents fotografies de les obres:Entrada de fredelugues amb l'onada de fred

L’onada de fred siberià ha comportat l’entrada forta de fredelugues (Vanellus vanellus) a la majoria de les planes agrícoles de la conca del Mogent, destacant les concentracions a la zona de la Parellada (La Roca del Vallès), el pla del Rieral (Cardedeu) i la zona de Can Clavell – Can Llop (St. Pere de Vilamajor).