dimarts, 15 de març del 2011

Primeres observacions prenupcials 2011 (ocells)

- Martinet menut (Ixobrichus minutus): Primera observació prenupcial d’un mascle a uns bogars del riu Mogent al Pla de Can Font prop de la depuradora – La Roca del Vallès el 23/2/11 (Javi Mendoza)
- Cigonya blanca (Ciconia ciconia): Grup de 13 exemplars en vol el 17/3/11 pel Pla del Rieral - Cardedeu (Javi Mendoza)
- Àguila marcenca (Circaetus gallicus): un exemplar en migració al riu Mogent - Can Claus (La Roca del Vallès) el 21/3/11 (Javi Mendoza)
- Àguila calçada (Aquila pennata): Primera observació prenupcial. Un exemplar de fase clara direcció N el 18/2/11 al Pla Marcell – Cardedeu (Javi Mendoza)
- Milà reial (Milvus milvus): un individu a Can Diviu - Sant Antoni de Vilamajor el 30/3/11 (Javi Mendoza)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): dos individus al Pla del Rieral - Cardedeu el 15/3/11 (Javi Mendoza)
- Polla pintada (Porzana porzana): un individu a una bassa propera al Mogent al Pla de Can Font - La Roca del Vallès el 30/3/11 (Javi Mendoza)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 individus el 14/3/11 a una bassa del Club de Golf de Vilalba - La Roca del Vallès (Javi Mendoza) i 2 individus a uns camps inundats propers al riu Mogent - La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Valona (Tringa glareola): un individu al riu Mogent al Pla de Can Vilaró - Montornès del Vallès el 30/3/11 i un individu al Pla de Can Morató - Cardedeu el 30/3/11 (Javi Mendoza)
- Cucut (Cuculus canorus): un individu a les Tres Puntes - La Roca del Vallès i un individu a la Martinenca - Sant Antoni de Vilamajor el 31/3/11 (Javi Mendoza)
- Cucut reial (Clamator glandarius): dos individus a les Pinedes - Cardedeu el 31/3/11 (Javi Mendoza)
- Xot (Otus scops): un individu al Torrent del Fou - La Martinenca (St. Antoni de Vilamajor) el 20/3/11 (Javi Mendoza)
- Falciot negre (Apus apus): un individu a la Roca del Vallès el 22/3/11 (Oriol Baena)
- Ballester (Apus melba): Primera observació prenupcial. 14 individus el 9/3/11 a Les Tres Puntes - La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Puput (Upupa epops): Primera observació prenupcial. Un individu el 15/2/11 a Llinars del Vallès (Albert Petit)
- Oreneta de ribera (Riparia riparia): un individu a una bassa del Club de Golf de Vilalba el 14/3/11 - La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): un individu a una bassa del Club de Golf de Vilalba el 1/3/11 – La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): Primera observació prenupcial d’un individu amb un grup de Ptyonoprogne rupestris a una bassa del Club de Golf de Vilalba el 15/2/11 – La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Piula dels arbres (Anthus trivialis): un individu al Pla de Can Morató - Cardedeu el 30/3/11 (Javi Mendoza)
- Cuereta groga (Motacilla flava): un exemplar a una bassa del Club de Golf de Vilalba - La Roca del Vallès el 15/3/11 (Javi Mendoza)
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): un individu al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal - La Roca del Vallès l'1/4/11 (Raül Calderon)
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): un mascle al pla de Can Font (La Roca del Vallès) el 24/3/11 (Javi Mendoza)
- Còlit ros (Oenanthe hispanica): un mascle al Pla de Can Morató - Cardedeu el 31/3/11 (Javi Mendoza)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): un individu a una basa propera al riu Mogent al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) el 21/3/11 (Javi Mendoza)
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): un individu a les Tres Puntes - La Roca del Vallès el 31/3/11 (Javi Mendoza)
- Capsigrany (Lanius senator): un individu a Cardedeu el 24/3/11 (Javi Mendoza)

Recuperació d'un tram del Mogent

Al Pla de Can Vilaró al terme municipal de Montornès del Vallès s’han iniciat unes obres de restauració d’un tram del riu Mogent. La zona ja presenta alguns cartells informatius sobre un sender pel Mogent, s’han retirat certes runes que es trobaven per la llera del riu, s’ha tancat alguns accessos per cotxes i s’han eliminat les canyes Arundo donax que vorejaven el curs fluvial. En concret, la zona que s’està recuperant es troba al pla de Can Vilaró incloent l’aiguabarreig del riu Mogent amb la riera de Vallromanes fins al pont de la carretera BP-5002 a Vilanova del Vallès.

dijous, 3 de març del 2011

Observacions destacades Febrer 2011

OCELLS
- Martinet menut (Ixobrichus minutus): Primera observació prenupcial d’un mascle a uns bogars del riu Mogent al Pla de Can Font prop de la depuradora – La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Àguila calçada (Aquila pennata): Primera observació prenupcial. Un exemplar de fase clara direcció N el 18/2/11 al Pla Marcell – Cardedeu (Javi Mendoza). Un individu al Pla de Can Font el 26/2/11 - Vilanova del Vallès (Toni Alonso)
- Falcó pelegrí (Falco peregrinus): Un individu el 20/2/11 sobrevolant l’Escola Dolors Granés – Cardedeu (Javi Mendoza)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): Darrera observació d’un estol de 12 exemplars el 8/2/11 al Pla de les Vinyes – Sant Antoni de Vilamajor (Javi Mendoza). Estol de >75 exemplars a la zona del aiguabarreig del Mogent - Vallforners el 12/2/11 - La Roca del Vallès (David Caballé)
- Mussol banyut (Asio otus): Diverses observacions d’una parella a una zona boscosa entre Cardedeu i Les Franqueses del Vallès durant tot el mes (Andrés García i Javi Mendoza)
- Puput (Upupa epops): Primera observació prenupcial. Un individu el 15/2/11 a Llinars del Vallès (Albert Petit)
- Picot garser petit (Dendrocopos minor): Dos individus al Pla de Can Font el 15/2/11 – La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): Primera observació prenupcial d’un individu amb un grup de Ptyonoprogne rupestris a una bassa del Club de Golf de Vilalba el 15/2/11 – La Roca del Vallès (Javi Mendoza)
- Lluer (Carduelis spinus): Tres individus alimentant-se d’un Alnus glutinosa a una bassa propera al riu Mogent el 9/2/11 – La Roca del Vallès (Javi Mendoza)

MAMÍFERS
- Teixó (Meles meles): un individu alimentant-se a la riba del Mogent al Pla del Molí – La Roca del Vallès (Javi Mendoza)

AMFIBIS
- Tòtil (Alytes obstetricans): durant tot el mes es poden sentir individus prop del Torrent del Fou a la Martinenca - Sant Antoni de Vilamajor (Javi Mendoza)

RÈPTILS
- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa): 2 exemplars a una bassa propera al riu Mogent el 9/2/11 (Javi Mendoza)

Aiguabarreig o abocador?

L’aiguabarreig físic de la riera de Vallforners i el riu Mogent es troba dins del terme municipal de la Roca del Vallès però l’espai format per la trobada d’aquests dos corrents d’aigua afecta també als termes de Cardedeu i Llinars del Vallès.

Fa cosa de quatre o cinc anys en el tram del Mogent podíem trobar un bosc de ribera important, en canvi, la riera de Vallforners sempre ha estat força més degradada degut a que al seus 500 metres de tram final el seu curs es creuat per l’AP7, la variant de Cardedeu i la carretera de les Aigües. Però a aquestes infraestructures se li va afegir la construcció del TGV que va comportar la destrucció de la vegetació de ribera i que com a conseqüència provocava fortes avingudes d’aigua en dies de pluja.
 Una vegada finalitzades les obres del TGV es va fer replantació d’alguns Populus sp. però la vegetació arbòria original abans de les obres estava formada per Salix sp. i Alnus glutinosa principalment.
Per poder realitzar les obres del TGV es van obrir camins o pistes que arriben fins al curs del riu. Aquests nous accessos no han estat tancats ni restaurats i s’estan produint abocaments de runes i deixalles augmentant la degradació de la zona i augmentant el risc d’incendi (a més de que hi circula un gasoducte). Per últim, aquests accessos s’estan utilitzant com a llocs de trobada on s’exerceix la prostitució.

Que volem? Un riu viu o un abocador?

Desastres al Mogent (segona part)


Si dies enrere explicàvem els diferents problemes que ha patit i pateix el Mogent, especialment al tram entre Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès, la cosa encara no ha acabat. Al costat de les basses del Pla de Can Font si han abocat tones de sorra i pedres i aquests treballs han comportat l’obertura de nous camins pels quals accedien camions i màquines.

Aquestes muntanyes de sorra i pedra estan afectant principalment a la riba i als arbres de ribera de la bassa situada més al sud i que és la segona pel que respecte a la seva superfície.
Tot i que sembla que aquests abocaments de sorra i pedres ja han finalitzat, l’obertura de noves pistes ha comportat que els vehicles puguin accedir sense cap control i s’estan produint abocament de deixalles (cadires, canonades de plàstic, etc) de particulars a la part on s’abocaven les sorres o inclús directament de les parts altes a la llacuna més important pel que respecte a la seva extensió.No hem d’oblidar que aquest espai es troba dins de l’inventari de zones humides de Catalunya i que cap administració controla o protegeix la zona.