dilluns, 26 de març del 2012

Nova observació de becadell sord al Mogent

Ahir, 25/3/12, es va poder observar un altre becadell sord (Lymnocryptes minimus)al riu Mogent, al tram proper a la passera del riu a l’alçada de Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) (Andrés García i Javi Mendoza)

diumenge, 25 de març del 2012

Sortida nocturna d'amfibis

Ahir al vespre, 24/3/12, es va realitzar una sortida nocturna per observar amfibis a una zona de la plana agrícola del riu Mogent al terme municipal de La Roca del Vallès. Es van poder observar al voltant d’una vintena d’individus de cinc espècies diferents: Salamandra (Salamandra salamandra terrestris), Tòtil (Alytes obstetricans), Granoteta de punts (Pelodytes punctatus), Gripau corredor (Bufo calamita) i Granota verda (Pelophylax perezi). Les espècies que s’han trobat en un nombre més elevat són el gripau corredor i el tòtil (Arianna Campanales i Javi Mendoza).
Tòtil (Alytes obstetricans)

Gripau corredor (Bufo calamita)

Gripau corredor (Bufo calamita)

Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)

Granota verda (Pelophylax perezi)

Salamandra (Salamandra salamandra terrestris)

Cigne mut al Mogent

Ahir, 24/3/12, el company Carles Llebaria va observar un cigne mut (Cygnus olor) al riu Mogent a l’alçada de Santa Quitèria al terme municipal de Vilanova del Vallès. Suposadament, es tracta d’un individu escapat de captivitat ja que es mostrava força confiat i no s’espantava. Anteriorment només se sap de la presencia de l’espècie a la bassa del reg del Club de Golf de Vilalba al començament de la construcció del camp de golf i també es tractava d’individus en captivitat.

dijous, 15 de març del 2012

Llacunes del Club de Golf de Vilalba

Aquests dies s’ha pogut observar a les basses del Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès), fins a 4 exemplars de xarrasclet (Anas querquedula), una espècie d’ànec migrador. Torna a quedar demostrada la importància d’aquestes llacunes del club de golf com a lloc de descans i d’hivernada per espècies aquàtiques. També, encara es pot veure el mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata) hivernant i ja hi ha els primers nius de la temporada de fotja vulgar (Fulica atra).
Mascle d'ànec cullerot (Anas clypeata) en segon pla (Imatge: Andrés García)

Mascle de xarrasclet (Anas querquedula) en segon pla (Imatge: Andrés García)

diumenge, 4 de març del 2012

Aquests dies ja es poden observar les primeres papallones, entre elles Vanessa atalanta i ja es poden veure els primers amfibis que comencen a estar actius. Us animem a que sortiu al camp i que comuniqueu les vostres observacions de qualsevol espècie de flora i fauna. Aquesta primavera intentarem recopilar el màxim de dades d’amfibis i orquídies.