diumenge, 25 de març de 2012

Sortida nocturna d'amfibis

Ahir al vespre, 24/3/12, es va realitzar una sortida nocturna per observar amfibis a una zona de la plana agrícola del riu Mogent al terme municipal de La Roca del Vallès. Es van poder observar al voltant d’una vintena d’individus de cinc espècies diferents: Salamandra (Salamandra salamandra terrestris), Tòtil (Alytes obstetricans), Granoteta de punts (Pelodytes punctatus), Gripau corredor (Bufo calamita) i Granota verda (Pelophylax perezi). Les espècies que s’han trobat en un nombre més elevat són el gripau corredor i el tòtil (Arianna Campanales i Javi Mendoza).
Tòtil (Alytes obstetricans)

Gripau corredor (Bufo calamita)

Gripau corredor (Bufo calamita)

Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)

Granota verda (Pelophylax perezi)

Salamandra (Salamandra salamandra terrestris)

1 comentari: