dilluns, 30 d’abril del 2012

Arribades prenupcials 2012 (ocells)


GENER

- 25/1/12 – Puput (Upupa epops): un exemplar al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Quim Ferrer i Javi Mendoza) [a banda dels hivernants al Club de Golf de Vilalba]

- 25/1/12 – Àguila calçada (Aquila pennata): un exemplar al pla del Mot (Vilanova del Vallès) (Quim Ferrer i Javi Mendoza)FEBRER

- 7/2/12 – Àguila pescadora (Pandion haliaetus): un exemplar a La Roca del Vallès (Alfons Alier)

- 7/2/12 – Milà reial (Milvus milvus): un exemplar a La Roca del Vallès (Alfons Alier)

- 12/2/12 – Xarxet comú (Anas crecca): tres exemplars al Club de Golf de Vilalba (Carles Llebaria i Javi Mendoza)

- 20/2/12 – Agró blanc (Casmerodius albus): un exemplar al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 27/2/12 – Cucut reial (Clamator glandarius): un exemplar a la serra de Can Sabater (Cardedeu) (Anna Gallés)MARÇ

- 10/3/12 – Xarrasclet (Anas querquedula): quatre mascles al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Toni Alonso, Carles Llebaria i Javi Mendoza)

- 10/3/12 – Ballester (Apus melba): dos individus al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria)

- 11/3/12 – Oreneta vulgar (Hirundo rustica): un exemplar a Vallromanes (Àlex Rollan)

- 13/3/12 – Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): dos exemplars a l’església de Llinars del Vallès (Javi Mendoza)

- 14/3/12 – Becadell sord (Lymnocryptes minimus): dos exemplars al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 16/3/12 – Arpella vulgar (Circus aeruginosus): un exemplar a Sant Antoni de Vilamajor (Pau Garcia)

- 16/3/12 – Piula dels arbres (Anthus trivialis): un exemplar a Sant Antoni de Vilamajor (Pau Garcia)

- 18/3/12 – Àguila marcenca (Circaetus gallicus): dos exemplars a la zona del Foguerar (Les Franqueses del Vallès) (Pau Garcia i Cristina Ribosa)

- 22/3/12 – Arpella pàl·lida (Circus cyaneus): un mascle al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 22/3/12 – Falciot negre (Apus apus): dos exemplars al Torrent del Pla (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 24/3/12 – Corriol petit (Charadrius dubius): dos exemplars al riu Mogent – El Viver (Llinars del Vallès) (Javi Mendoza)

- 25/3/12 – Xot (Otus scops): un exemplar a la Serra de Ca l’Estraguès (Cardedeu) (Andrés García i Javi Mendoza)

- 25/3/12 – Flamenc (Phoenicopterus roseus): dos grups en migració NE a la Serra de Ca l’Estraguès (Cardedeu) al voltant de les 23:10h (Andrés García i Javi Mendoza)

- 31/3/12 - Guatlla (Coturnix coturnix): un exemplar cantant a Can Marigó (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria)ABRIL

- 2/4/12 – Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): un exemplar al pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria)

- 6/4/12 – Cames llargues (Himantopus himantopus): un exemplar al Club de Golf Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 6/4/12 – Oreneta de ribera (Riparia riparia): mínim dos exemplars al Club de Golf Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 6/4/12 – Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): un mascle al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Toni Alonso)

- 6/4/12 – Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): un exemplar al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Toni Alonso)

- 10/4/12 – Rossinyol (Luscinia megarhynchos): un exemplar a la zona de la deixalleria a La Roca del Vallès (Carles Llebaria)

- 10/4/12 – Cigonya blanca (Ciconia ciconia): vuit individus als Dominics (Cardedeu) (Laura Bricio, Arianna Campanales, Marisa Moreno i Javi Mendoza)

- 10/4/12 – Cucut (Cuculus canorus): un exemplar a Sant Hilari (Cardedeu) (Arianna Campanales i Javi Mendoza)

- 11/4/12 – Tallarol de garriga (Sylvia cantillans): un exemplar a la Serra de Can Sabater (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 11/4/12 – Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): un exemplar al bosc d’en Turon (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 13/4/12 – Agró roig (Ardea purpurea): un exemplar al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 13/4/12 – Tallareta vulgar (Sylvia communis): un exemplar a la zona de l’aiguabarreig del Mogent – Vallforners (La Roca del Vallès) i un exemplar al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 13/4/12 – Cuereta groga (Motacilla flava): mínim dotze exemplars al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 14/4/12 – Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): un exemplar a Sta. Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria)

- 14/4/12 – Bitxac rogenc (Saxicola rubetra): dos exemplars al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 20/4/12 – Gaig blau (Coracias garrulus): un exemplar a Rocatomba (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria)

- 21/4/12 – Tórtora (Streptopelia turtur): un exemplar a la Serra de Can Diviu (Sant Antoni de Vilamajor) (Javi Mendoza)

- 22/4/12 – Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida): un exemplar al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 22/4/12 – Gamba roja vulgar (Tringa totanus): un exemplar al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 22/4/12 – Abellerol (Merops apiaster): dos exemplars al Bosc de Can Sabater (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 22/4/12 – Hortolà (Emberiza hortulana): un exemplar a la Serra de Can Sabater (Cardedeu) i un exemplar al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 22/4/12 – Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica): un exemplar a la Serra de Can Sabater (Cardedeu) i dos exemplars al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 22/4/12 – Oriol (Oriolus oriolus): una femella a la Serra de Can Sabater (Les Franqueses del Vallès) (Javi Mendoza)

- 22/4/12 – Colltort (Jynx torquilla): un exemplar al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 23/4/12 – Falcó mostatxut (Falco subbuteo): un exemplar a la Serra de Can Sabater (Les Franqueses del Vallès) (Javi Mendoza)

- 23/4/12 – Morell de cap roig (Aythya ferina): un mascle al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 23/4/12 – Valona (Tringa glareola): dos exemplars al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 23/4/12 – Trobat (Anthus campestris): un exemplar al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 23/4/12 – Falciot pàl·lid (Apus pallidus): un exemplar a Vallromanes (Alfons Alier)

- 24/4/12 – Papamosques gris (Muscicapa striata): un exemplar al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)

- 26/4/12 – Còlit gris (Oenanthe oenanthe): un exemplar al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)

- 29/4/12 – Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta): dos exemplars a Les Tres Puntes (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria i Javi Mendoza)

- 29/4/12 – Capsigrany (Lanius senator): dos exemplars a Les Tres Puntes (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria i Javi Mendoza) i un exemplar al Club de Golf Vilalba (La Roca del Vallès) (Oscar Bargalló)MAIG

- 1/5/12 – Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus): un exemplar al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria)

- 2/5/12 – Enganyapastors (Caprimulgus europaeus): un exemplar a la zona del Foguerar (Les Franqueses del Vallès) (Pau Garcia)

- 8/5/12 – Aligot vesper (Pernis apivorus): un exemplar a Sant Antoni de Vilamajor (Pau Garcia)

dilluns, 23 d’abril del 2012

Dies de migració!


Ahir, 22/4/12, va ser un dia de forces arribades prenupcials. Es van observar hortolans (Emberiza hortulana), colltort (Jynx torquilla), oriol (Oriolus oriolus), orenetes cua-rogenques (Cecropis daurica), abellerols (Merops apiaster), gamba roja vulgar (Tringa totanus) i com a més destacat, un fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) al Club de Golf de Vilalba. Aquesta observació es tracta de la segona per la conca del Mogent i alhora la segona pel Vallès Oriental, on la cita anterior és d’un individu remuntant el Mogent a La Roca del Vallès el 18/5/84 (Ribas 2000).
Avui, 23/4/12, quatre noves arribades; falcó mostatxut (Falco subbuteo), valona (Tringa glareola), trobat (Anthus campestris) i morell de cap roig (Aythya ferina).

Morell de cap roig (Aythya ferina) a Vilalba (Javi Mendoza)
Valona (Tringa glareola) a Vilalba (Javi Mendoza)Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) a Vilalba (Javi Mendoza)


Podeu veure més fotografies del fumarell carablanc (i altres) al blog del company Carles Llebaria: http://arn-naturalistesdelaroca.blogspot.com

Tot i aquestes ultimes arribades prenupcials encara queden espècies per arribar com el còlit gris, còlit ros, capsigrany, aligot vesper, balquer i boscarla de canyar entre d’altres (Javi Mendoza)
Estat de les obres del gasoducte, a la zona de la Quintana de Can Carbonell (Les Franqueses del Vallès) (Javi Mendoza)

Abellera groga (Ophrys lutea ssp. lutea)

Segona espècie d’orquídia de l’any. Es tracta de l’abellera groga (Ophrys lutea ssp. lutea). S’han trobat un mínim de 19 individus en una zona del terme municipal de Cardedeu. Aquesta espècie floreix des de finals de març fins a mitjans de juny en funció de les contrades on es troba l’espècie.

Abellera groga (Ophrys lutea)(Javi Mendoza)

divendres, 20 d’abril del 2012


Encara queden pendents moltes arribades prenupcials. Us animem a sortir al camp i fer la primera observació de l’any d’espècies com l’abellerol, l’oriol i capsigrany entre d’altres.

dissabte, 14 d’abril del 2012

Primers aneguets de la temporada

Ahir, 13/4/12, es van poder observar els primers aneguets d'ànec collverd a una bassa del terme municipal de La Roca del Vallès (Arianna Campanales i Javi Mendoza)

divendres, 13 d’abril del 2012

Mosques grosses (Barlia robertiana)

L’època de florida en la majoria de les espècies d’orquídies comença amb l’arribada de la primavera. Com ja es va comentar en una entrada al blog, aquest any es dedicarà cert temps a les espècies d’orquídies de la conca del Mogent i per això agraïm la vostra col•laboració amb observacions i fotografies. Mirant bibliografia hi ha certa manca d’informació en la zona de la plana, en canvi, a les serres (Montseny i Serralada Litoral) aquestes espècies estan millor estudiades.

Aquesta primavera la primera espècie que s’ha trobat és Barlia robertiana (en català coneguda com a mosques grosses). S’han trobat un mínim d’onze individus en una zona del terme municipal de La Roca del Vallès. Aquesta orquídia floreix entre els mesos de febrer i maig (Javi Mendoza).


exemplar de Barlia robertiana (Foto:Javi Mendoza)

dijous, 12 d’abril del 2012

Primers nius de cabusset de l'any

El Ramon Icart ens ha enviat una fotografia d’un niu de cabusset (Tachybaptus ruficollis) del Club de Golf de Vilalba. El cabusset és una espècie aquàtica força abundant i sedentària a les basses de Vilalba i tal i com es pot veure a la fotografia, el niu consisteix en una pila de plantes aquàtiques on dipositen de 4 a 6 ous que incubaran de 20 a 21 dies.
Niu de cabusset (Tachybaptus ruficollis) (Fotografia: Ramon Icart)

Sortida nocturna d'amfibis

La nit del 10/4/12 es va realitzar una nova sortida per observar amfibis a una zona propera al riu Mogent, al terme municipal de La Roca del Vallès. Es van detectar quatre espècies diferents; granota verda (Pelophylax perezi), tòtil (Alytes obstetricans), gripau corredor (Bufo calamita) i granoteta de punts (Pelodytes punctatus). L’espècie de la que es va detectar més individus va ser el tòtil (mínim de 43 exemplars) i la menys abundant la granoteta de punts amb només un exemplar detectat. També es van detectar diferents postes de gripau corredor i abundants capgrossos (Arianna Campanales i Javi Mendoza).


Granota verda (Pelophylax perezi) (Fotografia: Javi Mendoza)

Gripau corredor (Bufo calamita) (Fotografia: Javi Mendoza)

Postes de gripau corredor (Fotografia: Javi Mendoza)

Tòtil (Alytes obstetricans) (Fotografia: Javi Mendoza)

dimarts, 10 d’abril del 2012

Us animem a enviar fotografies i observacions de fauna i flora dels municipis de la conca del Mogent o qualsevol suggeriment per dinamitzar o millorar el blog.
ocellsdelmogent@gmail.com

dijous, 5 d’abril del 2012

Primers pollets de fotja vulgar de l'any

Des del dia 30/3/12 es poden veure els primers pollets de l’any de fotja vulgar (Fulica atra) al camp de golf de Vilalba, únic lloc de la comarca on es pot veure aquesta espècie tot l’any i l’únic lloc de reproducció (Javi Mendoza)

Fotjes vulgars (Fulica atra) a Vilalba (Javi Mendoza)

Sortida nocturna d'amfibis

Ahir al vespre, 4/4/12, en una sortida  a una zona propera a la riera de Vallforners a Cardedeu es van poder observar diferents individus de tòtil (Alytes obstetricans) i dos individus de salamandra (Salamandra salamandra). Malauradament, un dels individus de salamandra es va trobar mort possiblement atropellat, un dels problemes que més afecten als amfibis els dies de pluja (Javi Mendoza)

Salamandra (Salamandra salamandra) (Javi Mendoza)

Individu de salamandra (Salamandra salamandra) atropellat (Javi Mendoza)

Tòtil (Alytes obstetricans) (Javi Mendoza)