dijous, 22 de novembre del 2012

Adjuntem l’enllaç d’on es pot veure informació i mapa de la zona inclosa del riu Mogent a la xarxa natura 2000. Heu de mirar el llistat de zones de la província de Barcelona i seleccionar o bé el mapa o bé la informació de l’espai, el riu Mogent s’inclou a l’espai Riu Congost.
Accés al mapa de la xarxa natura 2000 - Congost-Mogent

Runes i escombraries al pla de Can Font

Avui, 22/11/12, al Pla de Can Font hem pogut veure una sèrie de sacs plens de runes, no sabem si perquè s’ha netejat la zona i només falta treure’ls d’allà o simplement alguns camions ho han descarregat allàdijous, 15 de novembre del 2012

Imatges de la riera de Vallforners
Dues imatges de com ha quedat el tram de la riera de Vallforners després del pas del gasoducte, anteriorment verns i pollancres i altre vegetació de ribera ocupava les dues ribes.

El gripau comú ha canviat de nom científic

Aquesta nova entrada al blog és per informar que el gripau comú ha canviat de nom científic després d’uns estudis genètics - taxonòmics realitzats per uns investigadors (Recuero, E. et al.) i per tant, l’espècie que podem trobar a la península passa de ser Bufo bufo a Bufo spinosus. La publicació de l’article es pot consultar per Internet i és de finals de l’any passat.

Observacions postnupcials (ocells) II

OCTUBRE
10/10/12 - Ànec cullerot (Anas clypeata): un mascle a la bassa del Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
13/10/12 - Lluer (Carduelis spinus): entre 3-14 exemplars al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Anna Gallés i Jordi Sala)
13/10/12 - Titella (Anthus pratensis): mínim un exemplar al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Anna Gallés i Jordi Sala)
13/10/12 - Alosa vulgar (Alauda arvensis): un exemplar al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala)
13/10/12 - Falcó cama-roig (Falco vespertinus): un exemplar al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala)
13/10/12 - Esmerla (Falco columbarius): un exemplar al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès (Jordi Sala)
28/10/12 - Arpella pàl·lida (Circus cyaneus): un exemplar al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala)
28/10/12 - Voltor comú (Gyps fulvus): quatre exemplars al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala)
28/10/12 - Grua (Grus grus): mínim 267 exemplars al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala)
29/10/12 - Xarxet comú (Anas crecca): una femella al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
29/10/12 - Repicatalons (Emberiza schoeniclus): mínim quatre exemplars al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
30/10/12 - Durbec (Coccothraustes coccothraustes): 5 exemplars a St. Antoni de Vilamajor (Pau Garcia)

NOVEMBRE
1/11/12 - Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula): 2 exemplars al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (Quique Carballal i Jordi Sala)
1/11/12 - Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (Quique Carballal)
1/11/12 - Pinsà mec (Fringilla montifringilla): 7 exemplars al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (Quique Carballal)
12/11/12 - Milà negre (Milvus migrans): 1 exemplar a La Torreta (La Roca del Vallès): citació molt tardana (Carles LLebaria)
12/11/12 - Rascló (Rallus aquaticus): 1 exemplar al riu Mogent - Pla del Molí (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
26/11/12 - Agró blanc (Egretta alba): 1 exemplar direcció N al riu Mogent - Pla de Can Claus (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza): 3ra observació per la conca del Mogent
27/11/12 - Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus): uns 80 exemplars a Montornès del Vallès (Robert Manzano)

DESEMBRE
14/12/12 - Daurada grossa (Pluvialis apricaria): 2 exemplars al Pla de les Vinyes (Sant Antoni de Vilamajor) (Javi Mendoza)

dilluns, 5 de novembre del 2012

Amfibis

Ahir al vespre, 4/11/12, després de la pluja, es va poder observar un exemplar de Hyla meridionalis a un paratge de Cardedeu on encara no s’havia detectat (Javi Mendoza).

Espais: Les Tres Puntes

Aquest espai es troba dins del terme municipal de La Roca del Vallès. Es tracta d’una zona principalment agrícola, tot i que a la zona nord s’estén una important massa forestal, el bosc de Bell·lloc.

 
És una zona interesant per observar ocells migratoris i especialment espècies lligades a medis agrícoles.

Xoriguer comú Falco tinnunculus (Javi Mendoza)

Cogullada vulgar Galerida cristata (Javi Mendoza)


També es poden trobar diferents espècies d’orquídies i és un bon lloc per observar papallones. Per exemple, aquests darrers dies d’octubre, s’han pogut observar en el mateix romaní (l’únic amb flors que hi havia per la zona), més de sis espècies diferents de lepidòpters i multitud d’altres insectes.

Romaní Rosmarinus officinalis (Javi Mendoza)
Blanqueta de la col Pieris rapae Es:Blanquita de la col An:Small White (Javi Mendoza)

Papallona dels cards Vanessa cardui Es: Cardera An: Painted lady (Javi Mendoza)

Papallona del margall Lasiommata megera Es: Saltacercas An: Wall Brown (Javi Mendoza)

Lycaena phlaeas Es:Manto bicolor An:Small Copper (Javi Mendoza)

Lampides boeticus Es: Canela estriada An:Long-tailed Blue (Javi Mendoza)

Blaveta del romaní Leptotes pirithous Es:Gris estriada An:Lang's Short-tailed Blue (Javi Mendoza)


Espais: Turó dels Castellans - Ca l'Espinal

Aquest espai es troba entre els termes de La Roca del Vallès (Vallès Oriental) i Argentona (Maresme) dins del Parc de la Serralada Litoral. La zona presenta una alçada màxima al Turó dels Castellans (378 metres d’alçada). La vegetació dominant són les pinedes i els alzinars, tot i que just en aquest espai trobem una àrea oberta de camps de cultius que afavoreix la presència d’espècies  d’ambients agraris i a la vegada diversifica el paisatge trencant el continu de la important massa forestal de tota la Serralada Litoral.
Aquí trobem la masia de ca l’Espinal, una masia abandonada i en runes que encara conserva alguns arbres fruiters al seu voltant i altres construccions associades.
En aquesta zona, el company Jordi Sala, realitza el projecte PERNIS per l’Institut Català d’Ornitologia (seguiment d’aus rapinyaires en la migració tardoral). És un lloc adient per l’observació d’aquestes espècies quan realitzen les migracions.

Àliga marcenca Circaetus gallicus (Quim Ferrer)

Aligot vesper Pernis apivorus (Javi Mendoza)
 
També és bon lloc per l’observació de passeriformes migratoris però degut a les extenses àrees boscoses de la zona, les espècies forestals són les més fàcils d’observar.

Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus (Javi Mendoza)
 
El paisatge agroforestal  d’aquest espai també afavoreix la presència de força espècies de papallones diürnes entre els mesos d’abril a octubre.

Papallona de l'alfals Colias crocea Es:Amarilla An:Clouded Yellow (Javi Mendoza)

Papallona ensangonada Vanessa atalanta Es: Numerada An: Red Admiral (Javi Mendoza)

Papallona del margall Lasiommata megera Es: Saltacercas An: Wall Brown (Javi Mendoza)

Els mamífers també són presents a la zona, tot i que la seva observació és força més complicada. La detecció de rastres i excrements ens dóna una idea de les espècies que habiten l’espai, tot i que a vegades, es pot sorprendre algun cabirol Capreolus capreolus alimentant-se a les zones cultivades.

Cabirol Capreolus capreolus (Javi Mendoza)