dilluns, 5 de novembre del 2012

Espais: Turó dels Castellans - Ca l'Espinal

Aquest espai es troba entre els termes de La Roca del Vallès (Vallès Oriental) i Argentona (Maresme) dins del Parc de la Serralada Litoral. La zona presenta una alçada màxima al Turó dels Castellans (378 metres d’alçada). La vegetació dominant són les pinedes i els alzinars, tot i que just en aquest espai trobem una àrea oberta de camps de cultius que afavoreix la presència d’espècies  d’ambients agraris i a la vegada diversifica el paisatge trencant el continu de la important massa forestal de tota la Serralada Litoral.
Aquí trobem la masia de ca l’Espinal, una masia abandonada i en runes que encara conserva alguns arbres fruiters al seu voltant i altres construccions associades.
En aquesta zona, el company Jordi Sala, realitza el projecte PERNIS per l’Institut Català d’Ornitologia (seguiment d’aus rapinyaires en la migració tardoral). És un lloc adient per l’observació d’aquestes espècies quan realitzen les migracions.

Àliga marcenca Circaetus gallicus (Quim Ferrer)

Aligot vesper Pernis apivorus (Javi Mendoza)
 
També és bon lloc per l’observació de passeriformes migratoris però degut a les extenses àrees boscoses de la zona, les espècies forestals són les més fàcils d’observar.

Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus (Javi Mendoza)
 
El paisatge agroforestal  d’aquest espai també afavoreix la presència de força espècies de papallones diürnes entre els mesos d’abril a octubre.

Papallona de l'alfals Colias crocea Es:Amarilla An:Clouded Yellow (Javi Mendoza)

Papallona ensangonada Vanessa atalanta Es: Numerada An: Red Admiral (Javi Mendoza)

Papallona del margall Lasiommata megera Es: Saltacercas An: Wall Brown (Javi Mendoza)

Els mamífers també són presents a la zona, tot i que la seva observació és força més complicada. La detecció de rastres i excrements ens dóna una idea de les espècies que habiten l’espai, tot i que a vegades, es pot sorprendre algun cabirol Capreolus capreolus alimentant-se a les zones cultivades.

Cabirol Capreolus capreolus (Javi Mendoza)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada