divendres, 4 de febrer del 2011

Qualitat ecològica dels rius

En aquest enllaç podeu consultar el programa de qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona (2009):

En concret per la conca del Mogent hi ha diferents mostrejos del riu Mogent, riera de Vallforners, riera de Vilamajor i Torrent d’Arenes.


dimecres, 2 de febrer del 2011

Desastres al Mogent

El riu Mogent porta molts anys patint obres, tales i males planificacions a la seva llera per part d’alguns ajuntaments i altres entitats i administracions implicades.
Algunes d’aquestes males actuacions van tenir lloc al 2006 quan l’ACA va fer unes campanyes de neteja del riu Mogent degudes a unes petites inundacions en uns camps de la vora del riu al terme municipal de la Roca del Vallès. Però que s’entén per neteja? Segons l’ACA netejar és talar arbres de ribera centenaris, és eliminar la vegetació helofítica del riu i els herbassars de la llera fluvial (actuació que va dur a terme en varis quilòmetres).Eliminar la vegetació natural del riu no és netejar. La vegetació natural del riu en cassos d’avingudes fortes frena la força de l’aigua i per tant, evita o redueix el perill d’inundacions. A més, que s’inundin alguns camps o algunes naus demostra que aquestes activitats haurien d’estar més allunyades de la llera del riu per evitar aquests problemes i a més, evitarien bloquejar la lliure circulació de l’aigua en els episodis de crescudes. Hem de tenir clar que l’aigua sempre intenta recuperar el seu espai.
La vegetació helofítica (formada per canyís i boga) crea unes condicions bàsiques per a la protecció de les aus ja que els dóna un lloc per protegir-se, criar i alimentar-se. En el cas del Mogent, aquest hàbitat és essencial, entre d’altres espècies, per al manteniment de les poblacions de balquer (Acrocephalus arundinaceus) i de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) en l’època de reproducció. Aquestes espècies han patit una davallada considerable al curs del Mogent degut a obres de canalització i eliminació de la vegetació natural del riu. El canyís i la boga actuen també com a lloc de descans i alimentació per altres espècies d’ocells en migració i com a refugi de les poblacions de repicatalons (Emberiza schoeniclus) hivernants. Aquestes actuacions de neteja han comportat, per tant, una pèrdua de biodiversitat. En gran part del curs del riu, aquesta vegetació no es pot recuperar de manera natural ja que es permet la pastura de ramats de cabres i ovelles que impedeixen la seva regeneració.

Per altra banda, el curs del riu Mogent presenta espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003 de protecció dels animals, presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats i nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus. Com pot ser que no hi hagi cap figura de protecció de la zona?

En els darrers anys el riu ha hagut de patir també la construcció d’una nova canonada per part d’ATLL que ha malmès gran part del seu curs, la construcció de la via del TAV i en l’actualitat, el riu presenta un estat d’abandonament total on a més, es permet l’abocament de terres al voltant de les llacunes d’una antiga gravera al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) amb el conseqüent pas de camions i l’abocament de deixalles sense que cap administració actuï.

Quin riu volem? Volem un canal per on només circuli aigua o volem un riu ple de vida que mantingui el nostre patrimoni natural?