divendres, 30 de gener del 2015

Papallones i amfibis

Al gener ja s’ha pogut escoltar els primers Alytes obstetricans (Tòtil/ Sapo partero común/ Common Midwife Toad).

Exemplar de tòtil (Alytes obstetricans)


Durant els mesos de Desembre i Gener ja s’han pogut veure diferents espècies de papallones en alguns llocs de la conca del Mogent, aquestes espècies són Colias crocea (Safranera de l’alfals/ Amarilla/ Clouded Yellow), Vanessa atalanta (Atalanta/ Numerada/ Red Admiral) i Inachis io (Paó de dia/ Pavo real/ Peacock)


Colias crocea

Vanessa atalanta

Inachis io

Observacions destacades Novembre-Desembre'14

NOVEMBRE

· Casmerodius albus (Agró blanc/ Garceta grande/ Great Egret): 1 exemplar al riu Mogent – Pla de Can Claus (La Roca del Vallès) el 24.11.14 (Carlos López)

· Grus grus (Grua/ Grulla común/ Common Crane): 20 exemplars en vol a la zona de Can Montells (Cardedeu) el 30.11.14 (Manuel Mendoza)DESEMBRE

· Grus grus (Grua/ Grulla común/ Common Crane): 1 exemplar a Montornès del Vallès el 2.12.14 (Jordi Ponce), 12 exemplars a Cardedeu el 4.12.14 (Javi Mendoza) i 15 exemplars a Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) el 8.12.14 (Javi Mendoza)

· Vanellus vanellus (Fredeluga/ Avefría europea/ Northern Lapwing): 12 exemplars al Pla del Rieral (Cardedeu) el 7.12.14 (Javi Mendoza)