dimecres, 1 d’agost del 2012

Observacions postnupcials I (ocells) 2012


JULIOL
20/7/12 - Esplugabous (Bubulcus ibis) – 4 exemplars a la zona de Can Prat Vell (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
21/7/12 – Torlit (Burhinus oedicnemus) – 1 exemplar sobrevolant el centre de Cardedeu (Andrés García i Javi Mendoza)

AGOST
13/8/12 – Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) – 1 exemplar al Pla del Molí (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
13/8/12 – Xivita (Tringa ochropus) – 2 exemplars al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
13/8/12 - Cuereta groga (Motacilla flava) - 1 exemplar al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
14/8/12 – Cigonya blanca (Ciconia ciconia) – ~100 exemplars a la zona de la Torreta (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria). Van passar la nit del 13/8 a la zona. Aquest grup es va veure a diversos municipis de la plana del Vallès.
18/8/12 – Tallareta vulgar (Sylvia communis) – 1 exemplar Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala)
19/8/12 – Colltort (Jynx torquilla) – 1 exemplar al Club de Golf Vilalba (La Roca del Vallès) (Andrés García i Javi Mendoza)
25/8/12 – Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) – 1 exemplar en migració nocturna pel centre de Cardedeu (Javi Mendoza)
26/8/12 – Xixella (Columba oenas) – 1 exemplar al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
26/8/12 – Falciot pàl·lid (Apus pallidus) – 1 exemplar al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
26/8/12 – Aligot vesper (Pernis apivorus) – 3 exemplars al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
27/8/12 – Còlit gris (Oenanthe oenanthe) - >3 exemplars al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Javi Mendoza)
27/8/12 – Piula dels arbres (Anthus trivialis) – 7 exemplars en pas pel Turó de Sant Sebastià (Llinars del Vallès) (Javi Mendoza)
27/8/12 – Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) – 1 femella al Turó de Sant Sebastià (Llinars del Vallès) (Javi Mendoza)

SETEMBRE
1/9/12 – Capsigrany (Lanius senator) – 1 exemplar al Pla de Can Morató (Cardedeu) (Carles Durà, Andrés García i Javi Mendoza)
1/9/12 – Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) – 1 exemplar al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Carles Durà, Andrés García i Javi Mendoza)
1/9/12 – Esparver cendrós (Circus pygargus) – 1 exemplar al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
1/9/12 – Àguila pescadora (Pandion haliaetus) – 1 exemplar al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
2/9/12 – Arpella vulgar (Circus aeruginosus) – 1 exemplar al Turó de Sant Sebastià (Llinars del Vallès) (Pau García)
7/9/12 – Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica) - >2 exemplars al Club de Golf de Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
8/9/12 - Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) - diversos exemplars al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala)
8/9/12 – Falcó mostatxut (Falco subbuteo) – 2 exemplars al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
8/9/12 – Falcó de la reina (Falco eleonorae) – 1 exemplar al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
8/9/12 – Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) – 1 exemplar al Turó dels Castellans – Ca l’Espinal (Jordi Sala)
9/9/12 – Picot negre (Dryocopus martius) – 1 exemplar a Can Gurgui (Vallromanes) (Toni Alonso)
13/9/12 - Fredeluga (Vanellus vanellus) - 2 exemplars al Club de Golf Vilalba (La Roca del Vallès) (Javi Mendoza)
19/9/12 - Oreneta de ribera (Riparia riparia) - >2 exemplars a Sant Antoni de Vilamajor (Pau Garcia)
21/9/12 - Papamosques gris (Muscicapa striata) - 1 exemplar al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) (Quim Ferrer i Javi Mendoza)
22/9/12 - Cotxa blava (Luscinia svecica) - 1 exemplar al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Pau Garcia)
22/9/12 - Àguila calçada (Aquila pennata) - 1 exemplar de fase clara al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Pau Garcia
24/9/12 - Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) - 5 exemplars en migració al Turó dels Castellans - Ca l'Espinal (La Roca del Vallès) (Jordi Sala
27/9/12 - Milà reial (Milvus milvus) - un exemplar sobre la Torreta (La Roca del Vallès) (Carles Llebaria)

Papallones nocturnes


Per segon any consecutiu, a la zona de la Martinenca (Urbanització Sant Julià d’Alfou) al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor, mitjançant una trampa de llum, s’està fent un seguiment de les papallones nocturnes que es poden veure a la zona. Cal remarcar, que només s’utilitza la trampa de llum per atreure als exemplars i poder fotografiar-los però no es capturen ni es sacrifica cap individu. De moment s’han identificat més de 125 espècies diferents a la zona (encara queda un elevat número d’espècies per identificar, especialment de microlepidópters) i encara s’espera que la llista d’espècies augmenti amb propers mostrejos.

A continuació es mostren algunes de les espècies que s’han pogut observar:
Stegania trimaculata: Espècie àmpliament distribuïda per la península Ibèrica. Habita zones humides i boscos de ribera de la terra baixa.

Cyclophora puppillaria: Espècie freqüent en tots els boscos de Quercus de la península.

Dysgonia algira: Present a tota la península. Habita matollar arbustiu i prats secs.

Epicallia villica: Distribuïda per tota la península a excepció de les zones més àrides. Habita en boscos clars i prats.

Llimacs de la conca del Mogent


Els llimacs (gasteròpodes) són éssers hermafrodites simultanis que presenten activitat nocturna (en funció de la temperatura i la humitat). La seva alimentació és molt variada, des de teixits vegetals fins a residus animals.  A continuació es presenten, en fotografies, algunes de les espècies que podem trobar a la zona de la conca del Mogent;

Arion rufus: aquesta espècie presenta una variació de colors del gris al taronja (fotografia realitzada a Cardedeu)


Lehmannia valentiana: presenta dues franges dorsolaterals molt característiques (fotografia realitzada a Cardedeu)


Limax maximus: alimentant-se de les restes d’un excrement d’ocell (fotografia realitzada a St. Antoni de Vilamajor)


Limacus flavus: espècie que podem trobar en zones força humanitzades (fotografia realitzada a St. Pere de Vilamajor)


Milax gagates: aquesta espècie que presenta uns colors que varien del gris al negre (fotografia realitzada a Cardedeu)

Sortida d'amfibis


El vespre del dia 6 de juny es va fer una sortida per veure quines espècies d’amfibis es podien trobar a les basses del Club de Golf de Vilalba. Es va recórrer la riba de dues de les basses i els amfibis que vam poder trobar van ser granota verda (Pelophylax perezi) (molt abundant) i reineta (Hyla meridionalis) (únicament a la bassa amb canyís). A part, es van poder observar diferents individus de serp d’aigua (Natrix maura). Agrair al Club de Golf que ens permetés l’entrada a les basses (Carles Llebaria i Javi Mendoza).
Serp d'aigua (Natrix maura) (Javi Mendoza)

Granota verda (Pelophylax perezi) (Javi Mendoza)