dilluns, 2 de maig de 2011

Observacions destacades abril 2011

OCELLS
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): primers pollets a una bassa de reg del Rieral - Cardedeu el 10/4/11 (Javi Mendoza)
- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): primera observació prenupcial de dos exemplars en vol per l'escola Dolors Granés - Cardedeu la nit del 17/4/11 (Javi Mendoza). A partir d'aquesta data, diverses observacions a l'entorn del riu Mogent (Javi Mendoza)
- Milà negre (Milvus migrans): un exemplar a la Serra de Can Sabater - Cardedeu - Les Franqueses del Vallès el dia 11/4/11 (Javi Mendoza)
- Falcó mostatxut (Falco subbuteo):un exemplar al Pla de la Calma el 21/4/11 (Oriol Lapiedra)
- Cames llargues (Himantopus himantopus): grup de 9 individus al Golf de Vilalba el 24/4/11 (Javi Mendoza)
- Torlit (Burhinus oedicnemus): un exemplar en migració nocturna escoltat a Les Tres Puntes - La Roca del Vallès el 10/4/11 (Andrés García i Javi Mendoza)
- Valona (Tringa glareola): màxim de tres exemplars el 2/4/11 al Pla de les Hortes (Carles Llebaria)
- Fumarell negre (Chlidonias niger): 1 exemplar al Pla del Molí - Riu Mogent el 22/4/11 - 3ra citació pel Vallès Oriental (Javi Mendoza)
- Tórtora (Streptopelia turtur): primera observació prenupcial de 2 individus al Pla del Molí - Riu Mogent el 22/4/11 (Javi Mendoza)
- Cucut reial (Clamator glandarius): continuen els dos exemplars el 1/4/11 a les Pinedes - Cardedeu (Javi Mendoza)
- Mussol banyut (Asio otus): primers polls nascuts (Javi Mendoza)
- Abellerol (Merops apiaster): primera observació prenupcial estol en migració al Pla de Can Font - La Roca del Vallès el 10/4/11 (Javi Mendoza)
- Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla): primera observació prenupcial de mínim dos exemplars el 19/4/11 a Les Tres Puntes - La Roca del Vallès (Javi Mendoza), s'observen alguns dies més a la mateixa localitat
- Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica): primera observació prenupcial de dos exemplars el 12/4/11 al Pla de Can Morató - Cardedeu (Javi Mendoza)
- Trobat (Anthus campestris): dos individus a les Tres Puntes (la Roca del Vallès) i un exemplar al Pla Marcell (Cardedeu) el 24/4/11 (Javi Mendoza)
- Còlit gris (Oenanthe oenanthe): un mascle a les Tres Puntes (La Roca del Vallès) el 23/4/11 (Javi Mendoza), primera observació molt tardana
- Bitxac rogenc (Saxicola rubetra): 3 exemplars a les Valls - La Roca del Vallès i 4 exemplars al Pla Marcell - Cardedeu el 21/4/11 (Javi Mendoza)
- Merla roquera (Monticola saxatilis): un exemplar al Pla de la Calma el 21/4/11 (Oriol Lapiedra)
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans): un exemplar al Pla de Can Font (Vilanova del Vallès) el 24/4/11 (Javi Mendoza), primera observació molt tardana.
- Boscaler pintat gros (Locustella naevia): un exemplar al Pla de Can Font (La Roca del Vallès) el 24/4/11 (Javi Mendoza)
- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus): 1 exemplar al riu Mogent - Pla del Molí el 21/4/11 (Javi Mendoza)
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): 2 individus al riu Mogent - Pla de Can Font - La Roca del Vallès el 17/4/11 (Javi Mendoza), primera observació molt tardana
- Oriol (Oriolus oriolus): mascle i femella al Torrent de Sant Hilari - Cardedeu el 18/4/11 (Javi Mendoza)
- Hortolà (Emberiza hortulana): un mascle al Pla Marcell (Cardedeu) el 24/4/11 (Javi Mendoza)

MAMÍFERS
- Guineu (Vulpes vulpes): un exemplar a les Tres Puntes (La Roca del Vallès) observada el 11/4/11 (Javi Mendoza)


AMFIBIS
Força activitat de granota verda Pelophylax perezi, tótil Alytes obstetricans i gripau corredor Epidalea calamita (cants i postes)

RÈPTILS
Freqüents observacions de tortuga de Florida (Trachemys scripta) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada