dissabte, 20 d’agost del 2011

Lepidòpters nocturns

Durant els mesos de juliol i agost (2011) s’ha realitzat, diverses nits, la captura (sense mort) de papallones nocturnes (heteròcers) mitjançant una trampa de llum. L’activitat s’ha realitzat a dues localitats de la conca del Mogent, sempre en parcel·les privades amb una superfície enjardinada amb vegetació autòctona i plantes de jardí. Les localitats de mostreig estan situades una a la urbanització Les Faldes del Montseny (St. Pere de Vilamajor) i l’altre parcel·la a la urbanització Sant Julià d’Alfou (Sant Antoni de Vilamajor). Els resultats globals per 8 mostrejos són de 36 espècies classificades i 24 espècies més encara per determinar (microlepidòpters).
Algunes de les espècies trobades són Paysandisia archon, espècie sud-americana introduïda accidentalment amb la importació de palmeres cap a l’any 1995, Gymnoscelis rufifasciata d’àmplia distribució a la península o l’espècie Euplagia quadripunctaria protegida per la Unió Europea.

Gymnoscelis rufifasciata (Foto: Javi Mendoza)
Horisme radicaria (Foto: Javi Mendoza)

Euplagia quadripunctaria (Foto: Javi Mendoza)

Palpita vitrealis (Foto: Javi Mendoza)
Paysandisia archon (Foto: Javi Mendoza)

A més, es van poder observar altres espècies d’invertebrats i diversos exemplars de tòtil Alytes obstetricans i dragó comú Tarentola mauritanica.
Alytes obstetricans (Foto: Javi Mendoza)
Tarentola mauritanica (Foto: Javi Mendoza)
 
Per últim, agrair la col·laboració de la família Campanales Planas i a Sandra Mendoza per cedir les parcel·les per realitzar els mostrejos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada