dijous, 27 de gener de 2011

Basses del Club de Golf de Vilalba

La construcció d’un camp de Golf al terme municipal de La Roca del Vallès en el límit amb Cardedeu va comportar molta controvèrsia i desacords en la població. Es tractava d’una zona agrícola de certa extensió en les propietats de Manso Vilalba. Aquest camp de golf havia d’anar acompanyat d’una urbanització privada que sembla que ha quedat paralitzada i en l’actualitat, després de varis anys només hi ha dos xalets construïts.

L’equipament del camp de golf va comportar la construcció de tres basses artificials i una bassa de reg. Aquestes basses han comportat la creació d’un hàbitat escàs a la conca del Mogent i per tant, han acabat convertint-se en uns espais d’importància per a la cria, la migració i l’hivernada de diferents espècies d’ocells aquàtics. Entre aquestes espècies aquàtics cal destacar la presència constant d’Ànec collverd Anas platyrhynchos, de Cabusset Tachybaptus ruficollis, de Polla d’aigua Gallinula chloropus i en especial de Fotja vulgar Fulica atra. La Fotja vulgar Fulica atra és una espècie de presència escassa a la comarca i a les basses de Vilalba ja s’ha comprovat la reproducció d’una parella i a més, les basses s’han establer com a lloc d’hivernada per l’espècie en els darrers anys amb un màxim de 27 individus.

D’altres espècies que s’han pogut observar en aquestes basses de nova creació són Bernat pescaire Ardea cinerea, Martinet blanc Egretta garzetta, Esplugabous Bubulcus ibis, Ànec xiulador Anas penelope, Corriol petit Charadrius dubius, Cames llargues Himantopus himantopus, Gamba verda Tringa nebularia entre d’altres i les observacions destacades de fumarell negre Chlidonias niger, espècie rara a la comarca, i l’observació de Morell de plomall Aythya fuligula (primera observació coneguda per la comarca del Vallès Oriental).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada